Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelding van kleuters gaat gewoonlijk via de groepsleerkracht van groep 1.
De aanmelding van leerlingen die afkomstig zijn van een andere school, vindt over het algemeen plaats via de directeur.

In alle gevallen wordt er na telefonische aanmelding met de ouders/verzorgers overlegd, wanneer er een gesprek kan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden desgewenst allerlei vragen beantwoord en eventueel de aanmeldingsformulieren ingevuld. Tevens wordt afgesproken wanneer het kind mag komen kennismaken. Verder is er jaarlijks een inschrijfochtend voor kleuters en hun ouders.

Wanneer kinderen tussentijds instromen vanaf een andere school kan het kind pas worden ingeschreven nadat er (telefonisch) contact is geweest met de ‘vertrekkende’ school.

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.