Inspectie

Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u contact opnemen met:

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-111.3111.

Website onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl