Naam van onze school

logo Twa-ikker

De Twa-Ikker
Van oorsprong is Augustinusga en omgeving een gebied met boerenbevolking, dat dus leefde van landbouw en vee.
De boeren gaven destijds vaak een naam aan hun verschillende percelen land

Een voorbeeld in Augustinusga:
Er is een straat, genaamd ‘Skoalikker’. In deze omgeving heeft heel vroeger de openbare school van het dorp gestaan. Het perceel land, dat grensde aan het schoolgebouw, werd (door de boer) de skoalikker genoemd.

Zoals de boer vroeger een naam gaf aan zijn percelen grond, geven wij een naam aan onze school. De school als een ‘ikker’, waarop gezaaid, gegroeid en geoogst wordt. We willen op onze school – net als de boer met zijn gewas – de kinderen groot laten worden, laten groeien, als mens op weg naar de volwassenheid. Net als de boer zijn we ook op school aan het verzorgen, verbouwen.
Met als doel een goede oogst.

Omdat we nu met de akkers van twee scholen verder gaan geven we  aan onze nieuwe dorpsschool de naam De Twa-ikker.