Pestprotocol

Pesten blijkt een verschijnsel dat op vrijwel iedere school zo nu en dan de kop opsteekt. Wanneer er bij ons op school gepest wordt, proberen we direct met de daders en het slachtoffer in gesprek te treden.
We doen dit in overleg met de ouders, ook met de ouders van de pester(s).
Onze school werkt met een pestprotocol.

Hier kunt u het postprotocol downloaden.