Identiteit op dorpsschool ‘De Twa-ikker’

Dorpsschool de Twa-ikker is een bijzonder basisschool met een nieuwe identiteit die is ontstaan na de samenvoeging van een christelijke en openbare basisschool. Om de identiteit van de samenwerkingsschool vorm te geven is er een identiteitscommissie samengesteld. Na twee jaar is na instemming van de MR/SR (Medezeggenschapsraad/ Schoolraad), Federatiebestuur van samenwerkingsscholen in Achtkarspelen en het leerkrachtenteam  besloten de identiteitscommissie op te heffen.

Het groeiproces van identiteitsvorming en de bijbehorende identiteitsvraagstukken op school worden op elke vergadering van de MR/SR besproken. De MR/SR bewaakt het naleven van de afspraken en kijkt toe op een goede communicatie rondom de identiteit van de school. Keuzes die de school maakt op gebied van levensbeschouwelijk onderwijs worden voorgelegd aan de MR/SR.

De MR/SR bestaat uit ouders en leerkrachten.