Kind centraal

Verantwoordelijkheid

Respect

Betrouwbaar en open

Welkom bij de Twa-ikker

Zoals de boer vroeger een naam gaf aan zijn percelen grond, zo geven wij een naam aan onze school. De school als een akker, in het Friesgenaamd ‘ikker’, waarop gezaaid, gegroeid en geoogst wordt.  We willen op onze school (net als de boer met zijn gewas) de kinderen groot laten worden, laten groeien als men op weg naar volwassenheid. Omdat we als twee scholen zijn samen gegaan geven we aan onze ‘ikker’ (school) de naam de TWA-IKKER.

Schoolgids dorpsschool ‘de Twa-ikker’ 2019-2020

Kind centraal

We willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het gezin en jeugdteam Achtkarspelen, de schoolverpleegkundige, schoolarts en andere externen .

Verantwoordelijkheid

Leerlingen hebben dromen. Over henzelf, hun thuis, hun vrienden, hun leven. Voor hen is groei de brug tussen nu en straks. In feite geldt dat voor iedereen. Daarom staan wij als team van dorpsschool ‘de Twa-ikker’ voor wat we doen in ons werk. Wij zoeken vanuit ambitie beweging, nieuwe ervaringen en groei.

Respect

In onze dorpsschool creëren wij een veilige en geborgen omgeving voor elk kind, elke leerkracht en alle ouders. Je mag zijn wie je bent en hoe je doet en we staan open voor elkaars denken. Ons onderwijs is gebaseerd op respect en eigenheid en we laten elkaar in onze waarde.

Betrouwbaar en open

Ouders zijn bij ons welkom op school.

We werken als collectief, waarbij wel de ruimte en identiteit per leerkracht duidelijk zichtbaar is. De kwaliteiten van elke collega worden zo optimaal benut. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan de school en het team.

Nieuws