Aanmelden nieuwe leerling

Wordt uw zoon of dochter straks vier? Dan komt de stap naar de basisschool dichtbij! En welke basisschool wordt dat? Voor sommige ouders is dat direct duidelijk, anderen kijken liever eerst even rond. Op allerlei manieren kunt u in contact komen met onze school. Dit kan via een oproep in de krant, via de peuterspeelzaal, via ons schoolnieuws, familie, buren of misschien via de schoolgids. Als een leerling de leeftijd heeft om toegelaten te worden dan kan hij/zij  worden ingeschreven. Er zijn een tweetal mogelijkheden om uw kind(eren) op onze school aan te melden:

  • Op de jaarlijkse open dag in het voorjaar, in de maand maart (zie agenda op deze website voor de exacte datum) mogen aanstaande kleuters en hun ouders langskomen voor een kennismaking met onze school. U kunt dan een kijkje nemen in de klas, de school bekijken, vragen stellen en schriftelijke informatie meenemen
  • Tijdens het kennismakingsgesprek op school, deze kunt u aanvragen via de directeur op school

Bent u 'nieuw' op school dan maakt de directeur een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze kennismaking leidt hij u rond en kunt u kennismaken met de groepsleerkracht(en) en de overige teamleden op school. U kunt vragen stellen over het reilen en zeilen op onze school en vertellen over wie uw kind is en wat voor school u zoekt voor uw kind . 

Heeft u al kinderen op onze school dan kunt u de nieuwe aanmelding doen via een aanmeldingsformulier. Deze kunt u aanvragen via de groepsleerkracht of directeur. Verder contact zal via de leerkracht van groep 1 verlopen. Kinderen die 4 zijn geworden en die de school voor het eerst gaan bezoeken worden tevoren door een leerkracht van de onderbouw thuis bezocht. Er worden dan gegevens uitgewisseld over de school en uw kind. Tevens worden dan de noodzakelijke formulieren ingevuld en informatiematerialen afgegeven. Tevens wordt er een afspraak gemaakt wanneer uw kind komt kennismaken met de school en de groep waarin hij of zij terecht komt.

Wanneer uw kind in het volgende schooljaar, of misschien dit schooljaar nog bij ons op school komt, willen wij u van harte uitnodigen eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen op dorpsschool ‘de Twa-ikker’. U kunt contact met ons opnemen via de mail; twa-ikker@noventa.nl of telefoon; 0512-351718/06-86877728.

Tot ziens!

mvgr,

namens het team van dorpsschool de Twa-ikker, Gradus Kootstra