Scholen mogen aan ouders een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs, worden vergoed. Een belangrijke verandering is dat de school die ouderbijdrage vraagt daarvoor een schriftelijke overeenkomst met de ouders/-verzorgers moet afsluiten.

In de overeenkomst moet de school de besteding van de bijdrage specificeren, zodat u kunt zien welk gedeelte van de bijdrage aan welke activiteit wordt besteed. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

Ouderbijdrage

De jaarlijkse(vrijwillige) ouderbijdrage wordt besteed aan extra activiteiten voor de kinderen. De bijdrage wordt gebruikt voor onder andere: sinterklaascadeau, strooigoed, sportdag, voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, excursies en de schoolreisjes (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8).

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bedraagt:                  

verantwoording

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

ouderbijdrage

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Schoolreisje /kamp

€ 15,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 60,00

totaal

€ 35,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 80,00