Op de Twa-Ikker heeft het levensbeschouwelijk onderwijs een bijzondere plaats. Op basis van de wensen van het team en de ouders zijn we (voorlopig) gekomen tot de volgende werkwijze:

  • We hebben er voor gekozen dat kinderen gezamenlijk dagopeningen en vieringen zullen beleven.
  • Eenmaal per week wordt door twee vakleerkrachten gezamenlijk Humanistisch vormingsonderwijs / Godsdienstige vorming gegeven aan de groepen 6 t/m 8.
    Ouders hebben hierbij de keuze voor hun kind tussen les in GVO /LVO of het kind doet hier niet aan mee en blijft gedurende die les bij de eigen leerkracht. De lessen GVO / HVO worden dus gezamenlijk gegeven.
  • Per week staat bij levensbeschouwing een thema centraal.
  • Twee maal per week wordt, met dit thema als leidraad, een Bijbelverhaal
  • Een Bijbelverhaal kan beginnen met gebed.
  • Op vrijdag vindt dan een terugblik plaats over het thema van de week.
  • We gebruiken de methode Trefwoord als uitgangspunt voor de thema’s en verhalen.