Onze school heeft een schoolraad, deze raad bestaat uit 4 ouders en vergadert 6x per jaar. De raad houdt zich bezig met allerlei zaken die de school betreffen. Twee leden van de schoolraad hebben tevens zitting in de ledenraad van de schoolvereniging Noventa. De directeur is adviserend lid van de schoolraad.