Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Schoolbestuur

  • Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Elvrie Croes
  • 0511 542 540
  • E-mail: e.croes@noventa.nl

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs

  • Postbus 82324 2508 EH Den Haag
  • E-mail: info@gcbo.nl
  • 070-3861697

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.Noventa.nl)