Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is op de samenwerkingsschool ook zo. Als zich dan ook een probleem voordoet, is het aan te bevelen, dat zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de betreffende leerkracht om samen naar een oplossing te zoeken.

Als dit niet lukt, kunt u terecht bij de directeur van de school. Wanneer de klacht niet wordt opgelost komt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

  • De vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangestelde onafhankelijke deskundige.

  • De vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen, dus ook voor teamleden en directeuren.

  • De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

  • Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is helpt hij bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie.                                            

De vertrouwenspersoon voor Noventa is de heer J. Kuipers ,tel 0511-543060.

De vertrouwenspersoon op school is Fenje Koksma.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:

Postbus 907, 2270 AX Voorburg. Telefoon: 070-3411880