Ziekmelding

Wanneer een kind ziek is dat heel vervelend.

Ziekte kan op elke schooldag, voor schooltijd, vanaf 08.00 uur worden doorgegeven via telefoonnummer 0512-351718. Andere vormen van verzuim kunnen op hetzelfde telefoonnummer worden doorgegeven. Als de afmelding niet doorkomt zal de leerkracht altijd even bellen om te horen waarom uw kind niet op school is.

Verlof aanvragen kan door een formulier op school te vragen waarop u vermeldt voor wanneer er verlof voor uw kind(eren) wordt aangevraagd en welke reden daarvoor is.